مطالب مرتبط:

همسایگان افغانستان از ایجاد بندهای آب نگران نباشند

پیام آفتاب: محمداشرف غنی قبل از ظهر امروز در چهارمین کنفرانس ملی آب تحت عنوان "آب و انکشاف پایدار" اشتراک و سخن...

مطالب اخیر