مطالب مرتبط:

سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند

در جریان این سفر سه روزه، علاوه بر شرکت در این کنفرانس، با همتای هندی خود، داکتر اجیت کومار دووال و شماری از مق...

مطالب اخیر