مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: همسایگان ما از ایجاد بندهای آب نگران نباشند، بلکه از آن پشتیبانی کنند

(Visited 12 times, 1 visits today)

مطالب اخیر