مطالب مرتبط:

برنامۀ۵‌ سالۀ توسعۀ کشت و برداشت زعفران در کشور

بر بنیاد این برنامه، در سال آیندۀ هجری خورشیدی ۵۰۰ تُن پیاز زعفران به کشاورزان در ۳۰ ولایت کشور توزیع خواهد شد.

مطالب اخیر