مطالب مرتبط:

فساد اداری در نهادهای دولتی بدخشان

والی بدخشان فساد اداری در برخی نهادهای دولتی این ولایت نگران کننده خواند. فیصل بیک زاد، والی بدخشان می گوید که ...

مطالب اخیر