مطالب مرتبط:

شماری از باشندگان ولسوالی قره باغ کابل دست به مظاهره زدند

شماری از باشندگان ولسوالی قره باغ کابل در واکنش به اینکه دولت زمین های آنان را دوباره مسترد خواهد کرد، دست به ت...

مطالب اخیر