مطالب مرتبط:

اشرف غنی: مدیریت منابع آبی نیاز به بازنگری دارد

رئیس جمهور غنی می گوید، کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه های آبی در افغانستان نگران باشند بلکه با این...

مطالب اخیر