مطالب مرتبط:

ده زن به عنوان زنان شجاع و برتر سال در هرات معرفی شدند

سازمان خط نو برای نخستین بار ده زن را به عنوان زنان شجاع و برتر سال در هرات معرفی کرده است. محمد ناصر گلرانی مس...

مطالب اخیر