مطالب مرتبط:

پشتون ها تروریست نیستند جناب وزیر!

این واقعیت را هیچ دولت و ملتی از جمله سران و مقامات اسلام آباد نمی توانند انکار کنند که دولت این کشور و البته ب...

مطالب اخیر