مطالب مرتبط:

ناگفته های حمله بر حوزه ششم پولیس کابل

حکومت گزارش ها را از به کاری گیری طالبان از مواد شیمیایی در حمله بر حوزه ششم امنیتی کابل بررسی می کند. صدیق صدی...

مطالب اخیر