مطالب مرتبط:

اشرف غنی از همسایه‌های افغانستان خواست از ساخت بندهای آب حمایت کنند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه‌اش خواست از ساخت بندها و شبکه‌های آب در افغانستان حمایت ک...

مطالب اخیر