مطالب مرتبط:

متن سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در چهارمین کنفرانس ملی آب تحت عنوان” آب و انکشاف پایدار”

مطالب اخیر