مطالب مرتبط:

هويت سياسی يا خورده ارزش های تاريخی؟

1. در اين شكي نيست كه واژه "افغان" برگرفته از نام و هويت يك قوم آن هم قوم اغلب حاكم در افغانستان است....

مطالب اخیر