مطالب مرتبط:

فرمان تقنینی، جز قوم نگری چیز دیگری نیست

رییس جمهور باید فرمان تقنینی خود را مبنی بر تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس لغو کند. جنبش دفاع از قانون می ...

مطالب اخیر