مطالب مرتبط:

حکومت ترکیه توان مدیریت مکاتب را ندارد (عکس)

حکومت ترکیه که توان مدیریتِ مکتب کوچکی در ولسوالی آقچه را ندارد، چگونه می‌تواند مکاتب افغان_ترک را اداره کند؟ گ...

مطالب اخیر