مطالب مرتبط:

خشکسالی در سومالی: ۱۱۰ کشته در ۴۸ ساعت

سومالی دستخوش خشکسالی شدیدی شده است و این اولین آمار رسمی رسمی از پیامدهای این بحران است.

مطالب اخیر