مطالب مرتبط:

پنج سال از مرگ ظاهر هویدا گذشت

پنجم مارچ امسال پنج سال از مرگ ظاهر هویدا می‌گذرد؛ مردی که می گفت، مرگ برایش مثل یک خواب آرام است و از ۲۵ سالگی...

مطالب اخیر