مطالب مرتبط:

رئیس جدید امنیت ملی هرات معرفی شد / والی هرات: مردم هرات به توانمندی ریاست امنیت ملی باور دارند

یک جنرال دو ستاره ریاست عمومی امنیت ملی کشور، به عنوان رئیس امنیت ملی ولایت هرات مقرر شد.

مطالب اخیر