مطالب مرتبط:

خطر بند «سرریز» تاجیکستان برای افغانستان جدی است

مسئولان وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث می‌گویند که گزارش‌های هیئت افغانستان از وضعیت «بند سرریز» تاجیکستان ج...

مطالب اخیر