مطالب مرتبط:

برنامه «دیالوگ سفیران جوان» برای مصالحه بین افغانستان پاکستان راه اندازی شد

برنامه «دیالوگ سفیران جوان؛ تلاش برای مصالحه و ایجاد یک فضای آشتی» در شهر قندوز راه اندازی شد. در این گفتمان ۲۰...

مطالب اخیر