مطالب مرتبط:

مدیریت درست آبهای کشور، افغانستان را به خودکفایی میرساند

رئیس جمهور غنی در چهارمین کنفرانس سه روزه ملی آب تحت عنوان "آب و انکشاف پایدار" با بیان‌اینکه آب نقش کلیدی در ز...

مطالب اخیر