مطالب مرتبط:

مبارزدر حق من و ملت افغانستان خیانت کردند

وقتی داور میدان، بازمحمد مبارز را برنده‌ مسابقه اعلام کرد، وی با صدای بلند فریاد کشید: «این حریف من نبود و من د...

مطالب اخیر