مطالب مرتبط:

قرار داد آغاز کار عملی زون زراعتی اقتصادی باریک آب ولسوالی ده سبز کابل به امضا رسید

قرار داد آغاز کار عملی زون زراعتی اقتصادی باریک آب ولسوالی ده سبز کابل به امضا رسید يكشنبه, ١٥ حوت ١٣٩٥ نوشته ش...

مطالب اخیر