مطالب مرتبط:

هشدار سازمان ملل متحد نسبت به خطر قحطی و خشک سالی

هشدار سازمان ملل متحد نسبت به خطر قحطی و خشک سالی يكشنبه, ١٥ حوت ١٣٩٥ بر اساس گزارش سازمان ملل، چهار میلیون نفر...

مطالب اخیر