مطالب مرتبط:

غنی: همسایه ها نباید از ایجاد بندها و استفاده از منابع آبی در افغانستان نگران باشند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان تاکید می‌کند که کشورهای هم‌سایه نباید از ایجاد بندها و مدیریت آب‌های افغانستان نگران باشند.

مطالب اخیر