مطالب مرتبط:

مراسم تشییع و تدفین آیت الله صادقی پروانی، یک تن از رهبران جهادی و عضو مشرانوجرگه

مراسم تشییع و تدفین آیت الله صادقی پروانی یکی از بنیانگذارن جهاد مردم افغانستان و عضو مشرانوجرگه شورای ...

مطالب اخیر