مطالب مرتبط:

کمیسیون سازی برای حادثه ها بی فایده است

برای بررسی رویداد دهمزنگ، حکومت باری دیگر کمیسیونی را تعیین کرد از اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی تا هنوز پنجاه و سه کمیسیون بخاطر بررسی اتفاقاتی که صورت گرفته ایجاد شده است اما نتایج بررسی این کمیسیون ها با مردم و رسانه ها تاکنون شریک نشده است حکومت افغانستان کمیسیونی را برای بررسی حادثه دوم اسد تشکیل داده است در این حادثه دست کم هشتاد تن جان باخته و حدود سیصد تن زخمی شده اند آیا این کمیسیون مقصران حادثه دهمزنگ را بررسی خواهد کرد؟

مطالب اخیر