مطالب مرتبط:

حکومتی بر مبنای دیکتاتوری و گریز از مشارکت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، مردم سالاری تجربه تازه ای برای افغانستان است که در آن هنوز قانون نهادین...

مطالب اخیر