مطالب مرتبط:

۵۰ آموزگار و مدیر کودکستان‌ از یک دورهٔ آموزشی فارغ شدند

رئیس کار و امور اجتماعی ولایت جوزجان می‌گوید: «این آموزش در بخش‌های روانشناسی کودکان، قانون ترافیک، حفظ الصحه و...

مطالب اخیر