مطالب مرتبط:

۲۴ نفر از منسوبین زن ارتش ملی از یک دورهٔ آموزشی فارغ شدند

۲۴ نفر از منسوبین زن نیروهای ارتش ملی از یک دورهٔ آموزشی از پایگاه نظامی قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ شدند.

مطالب اخیر