مطالب مرتبط:

نگرانی دولت افغانستان درباره استفاده طالبان از مواد شیمیایی

وزارت کشور افغانستان درباره استفاده تروریستهای طالبان از موØ...

مطالب اخیر