مطالب مرتبط:

افراط گرایی در راس آن داعش نشانه بدعت است

دومین همایش امام صادق اعتدال‌گرایی و مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری با حضور گسترده علما، چهره های سیاسی، و استادان دانشگاه با همکاری شورای اخوت اسلامی و مدرسه علمیه زینبیه در کابل برگزار شد

مطالب اخیر