مطالب مرتبط:

آمریکا به جای افزایش سربازان خود نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کند

آگاهان سیاسی بر این باورند که هماهنگی ضعیف نهادهای امنیتی، ضعف ارگان‌های کشفی و استخباراتی و تجهیزات اندک نیروه...

مطالب اخیر