مطالب مرتبط:

برنامه‌های سه وزارت برای ولایات حوزه غرب کشور اعلام شد

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک سخنگویان وزارت‌های فوایدعامه، احیا و انکشاف دهات و مسکن و شهرسازی که روز شنبه در مرکز...

مطالب اخیر