مطالب مرتبط:

هنرمندان سه کشور افغانستان ، پاکستان و هندوستان ، پیام صلح و دوستی را به تصویر می کشند

هنرمندان افغانستان ،عندوستان و پاکستان در اقدامی مبتکارانه ، جشنواره‌ای را به‌راه انداخته اند که نشان دهندۀ فره...

مطالب اخیر