مطالب مرتبط:

پیکر آیت الله صادقی پروانی پس از تشیع در کابل به خاک سپرده شد

در مراسم تشیع پیکر آیت الله پروانی، آقایان سرور دانش؛ معاون رییس جمهور، کریم خلیلی؛ رهبر حزب وحدت اسلامی افغانس...

مطالب اخیر