مطالب مرتبط:

وزارت امور داخله قوماندانان امنیه ۵ ولایت را معرفی کرد

وزارت امور داخله کشور اعلام کرد که به تازگی ۱۰ تن از افسران عالی رتبه پولیس را در سمت های جدید مقرر و معرفی کرده است

مطالب اخیر