مطالب مرتبط:

آمادگی افغانستان برای استفاده از تکنالوزی جدید در انتخابات

رییس جمهور غنی می گوید که افغانستان برای استفاده از تکنالوژی جدید در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی ...

مطالب اخیر