مطالب مرتبط:

مسلمیار: موضوع توزیع منازل رهایشی از سوی ایران را بررسی می‌کنیم

پس از نشر گزارش رادیو آزادی در باره توزیع منازل رهایشی از سوی ایران برای نزدیکان افغان های که در جنگ سوریه کشته...

مطالب اخیر