مطالب مرتبط:

مقامات هند و امریکا روی موضوعات مختلف به شمول افغانستان بحث کردند

معین وزارت امور خارجه هند در دیدارش از امریکا با مقام های این کشور روی وضعیت در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو ک...

مطالب اخیر