مطالب مرتبط:

هدف از تغییرات در برخی پست‌های وزارت داخله چیست؟

وزارت داخله افغانستان از تعیینات جدید در این وزارت خبر داده است. بر اساس تعیینات جدید، حسن شاه فروغ به عنوان قو...

مطالب اخیر