مطالب مرتبط:

چه تدابیری برای جلوگیری از سیلاب‌های احتمالی اتخاذ شده‌اند؟

اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید، برای جلوگیری از آسیب های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها، اقدامات چش...

مطالب اخیر