مطالب مرتبط:

وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان: در بیشتر حملات تروریستی پشتون‌ها دست دارند

وزیر قانون ایالتی پنجاب: در بیشتر‌ حمله‌های خون‌بار تروریستی در این کشور پشتون‌های باشنده‌گان قبایلی دست داشته‌...

مطالب اخیر