مطالب مرتبط:

افزایش ساخت سبزخانه‌ها در افغانستان پس از بسته شدن مرزهای پاکستان

در پی بسته شدن مرزهای تورخم و چمن از سوی پاکستان، ساخت سبزخانه‌ها در افغانستان افزایش یافته است.

مطالب اخیر