مطالب مرتبط:

اظهار نگرانی وزارت داخله از استفاده مواد کیمیایی خاص در حمله به حوزه ششم امنیتی کابل

گزارش هایی نشر شده که تروریستان در حمله به حوزه ششم امنیتی پولیس کابل از نوعی مواد کیمیایی نیز استفاده کرده اند...

مطالب اخیر