مطالب مرتبط:

شماری در هرات خواستار 'اعدام یک عضو شورای ولایتی‌' شدند

شماری از باشندگان هرات خواهان اعدام یک عضو شورای ولایتی هرات شده‌‌اند که در ربودن و قتل یک جوان دست دارد.

مطالب اخیر