مطالب مرتبط:

نباید با عجله وارد انتخابات شویم!

جامعه جهانی از حکومت افغانستان می خواهد که با هر قیمتی که می شود انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان را برگزار کن...

مطالب اخیر