مطالب مرتبط:

بغلان به پشتون ها واگذار می شود

قراری که معلومات دارید طالبان احمدزی شمار زیاد حویلی ها را در منطقه مسکونی بند دو پلخمری خریده اند و قرار گزارش...

مطالب اخیر