مطالب مرتبط:

مقامات: داعشیان دو تن را در ولسوالی اچین ننگرهار سر بریدند

مسئولین محلی ولسوالی اچین ننگرهار ادعا می کنند که شورشیان داعش دو تن را در این ولسوالی سربریده اند. عیسی خان ول...

مطالب اخیر