مطالب مرتبط:

وزارت صحت: هیچ نوع بیماری کشنده در ناور غزنی شیوع نکرده‌است

وزارت صحت عامه افغانستان می گوید، هیچ مورد ناشناخته بیماری در ولسوالی ناور غزنی شناسایی نشده است. وحید مجروح سخ...

مطالب اخیر